Златни инвестиционни монети

Съгласно Директива 112/2006 на Европейския съюз и Закона за ДДС на Република България инвестиционното злато
е освободено от Данък добавена стойност.

Актуалните цени на монетите се формират съгласно дневните котировки
на златото на Лондонската метална борса.
Посочените цени са към 08.03.2022 г.

Златни монети “Лунен календар. 2021 Година на вола”

20121 Year of the Ox - coin picture

1/2 унция
Метал: злато, проба 9999
Тегло: 1/2 унция
Диаметър: 30,6 мм
Емитент: Австралия
Номинал: 50 AUD
Година на емисия: 2021
Цена: 2045 лв.

1/4 унция
Метал: злато, проба 9999
Тегло: 1/4 унции
Диаметър: 22,6 мм
Емитент: Австралия
Номинал: 25 AUD
Година на емисия: 2021
Цена: 1046 лв.

1/10 унция
Метал: злато, проба 9999
Тегло: 1/10 унции
Диаметър: 18,6 мм
Емитент: Австралия
Номинал: 15 AUD
Година на емисия: 2021
Цена: 445 лв.


00359 2 814 50 69

info@globalcoins.eu